Satışlar

Bir şirkətin əsas məqsədi məhsul və ya xidmət satmaqdır. Satış bir çox nüansın birbaşa və ya dolayı təsir etdiyi mürəkkəb bir prosesdir. Satış prosesinin hərtərəfli auditi real mənzərəni və lazım gəldikdə təkmilləşdirmə yollarını görmək imkanı verəcək.