SƏTƏM qaydalarına uyğunluq

Təhlükəsizlik qaydaları, ilk növbədə, insanların sağlamlığı, daha sonra isə təhlükəsizlik tələblərinə əməl edilməməsinə görə cərimə riskidir. Müəssisədə təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasının yoxlanılması və auditi qəzalara səbəb olan şəraitdən qaçmağa və cərimələnmək riskindən qorunmağa kömək edəcəkdir.