Risklər

Risklər demək olar ki, hər bir prosesdə və hər şirkətdə mövcuddur. Risk, şirkətin işinə mənfi təsir
göstərə biləcək bir hadisədir. Risklərin vaxtında müəyyən edilməsi və düzgün idarə olunması
tövsiyə olunur. Risk əsaslı audit sizə şirkətin risklərinin nə dərəcədə nəzarət edildiyini anlamağa
imkan verəcək.