Marketinq

Marketinq

Marketinq strategiyasının, xərclərin və effektivliyin daxili audit yoxlamasının keçirilməsi.