Kredit əməliyyatları

Kredit əməliyyatları

Bu gün satış prosesini kreditlə alış imkanı olmadan təsəvvür etmək artıq çətindir. Buna
baxmayaraq, malların kreditlə satılması şirkətin mənfəətinə mənfi təsir göstərə biləcək bir sıra
risklər daşıyır. Kredit əməliyyatlarının auditi mövcud riskləri, uyğunsuzluqları görməyə və bütün
proses üzərində etibarlı nəzarətin qurulmasına kömək edəcəkdir.