Kadrlar

Kadr auditi, kadr uçotunun əmək qanunvericiliyinə uyğun olub olmamağını, böyük kadr axınının olub-olmadığını, seçilmiş kadrların təyin edilmiş vəzifələrə uyğun olub-olmadığını anlamağa yönəldilmişdir.