ISO

ISO 9001:2015 standartının tələblərinə uyğunluğun daxili auditinin keçirilməsi.