Gömrük bəyannamələri

Gömrük bəyannamələri

Gömrük bəyannamələri xaricdən malların alınması üçün əsas sənəddir. Bəyannamələrin tərtib olunması və mühasibat proqramında yerləşdirilməsi mürəkkəb prosesdir. Bəyannamələr tərtib edilərkən sui-istifadə və malların dəyərinin uçotu zamanı səhvlərin olma ehtimalı kimi risklər var. Gömrük bəyannamələrinin auditinin aparılması prosesin düzgün həyata keçirilib-keçirilməməsi barədə aydın təsəvvür yaradacaq.