Çatdırılma

Malın müştəriyə çatdırılması satışda son həlqə olduğundan mühüm rol oynayır. Malların vaxtında, təhlükəsiz və tam çatdırılması müştərinin sizinlə yenidən əlaqə saxlaması şansını artıracaq. Çatdırılma prosesinin auditi malların nə qədər vaxta çatdırılması, bu prosesin nə qədər rasional işlədiyi və nəzarətin vəziyyəti barədə fikir verəcəkdir.