Uçot proqramı

Uçot proqramının daxili auditi

Uçot proqramı ölkəmizdəki şirkətlərdə ən inkişaf etmiş uçot proqramlarından biridir. Bu proqram şirkətlərdə mühasibat uçotu üçün geniş imkanlar yaradır. 1C proqramının auditi şirkət rəhbərliyinə hesabatların düzgün işlədiyini, hüquq və rolların işçilər arasında necə bölüşdürüldüyünü, proqram məlumatlarının arxivləşdirildiyini və s. məlumatı bilməyə imkan yaradacaq. Həmçinin, audit keçirildikdən sonra siz proqramın bütün xüsusiyyətlərini və onu necə optimallaşdırıb sürətləndirə biləcəyinizi öyrənəcəksiniz.

  • Aidiyyəti üzrə acces-lərin yoxlanılması
  • Proqramın informasiya təhlükəsizliyi
  • Password təhlükəsizliyinin yoxlanılması
  • Arxivasiya prosesinin düzgün aparılması
  • Backup testlərin yoxlanması, keçirilməsi
  • Proqramın sürətinin və effektivliyinin yoxlanması
  • Uçot proqramının bütün imkanlarının istifadəsi yoxlaması

      ·     VPN qoşulmaların yoxlanması

      ·     Silinən sənədlərin yoxlanması

      ·     Qalıqların inventarizasiyası (anbar, debitorlar və sair)

      ·     İşçilərin proqram biliyinin yoxlanılmas